Continuă demolarea șurelor de pe str. A. Sciusev nr. 52-60

Săptămâna curentă, de către angajații Î.M. Servicii locative Centru au fost demolate încă 4 șure construite neautorizat pe teren proprietate publică, care se aflau într-o stare deplorabilă de pe str. A. Sciusev nr. 58 – 60. Astfel, până la moment au fost demolate 12 șure. Ordinea publică în timpul demolării a fost asigurată de colaboratorii…

Evacuarea deșeurilor de pe teritoriul adiacent blocurilor din str. Ismail nr. 96, 96/1

Astăzi, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu administrația blocurilor locative din str. Ismail nr. 96, 96/1 a organizat lucrările  de evacuare a deșeurilor acumulate pe teritoriul adiacent blocurilor, de o persoană fără loc permanent de trai. Evacuarea deșeurilor a fost posibilă cu ajutorul transportului oferit de Întreprinderea Municipală Servicii Locative Centru.

În sectorul Centru continuă lucrările de cosire a ierbii și de salubrizare a teritoriului

În perioada 01 – 06 iunie 2020, pe teritoriul sectorului Centru Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și gestionarii fondului au continuat lucrările de cosire a ierbii la următoarele adrese: parcul Valea Morilor, șos. Hîncești, scuarele din str. Armenească cu București și str. Bulgară, 43, str. Spicului, str. Ion Inculeț, str. Miorița, str. Valea…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  amplasarea neautorizată a barelor de limitare a accesului din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10, Bulgară, 31, str. Armenească, 42, str.…

Demolarea șurelor neautorizate de pe str. A. Sciusev, 52-60

Săptămâna curentă,  în baza dispoziției pretorului Sectorul Centru, Pavel Rusu,  nr. 75-d din 22.05.20 „Cu privire la demontarea/demolarea șurelor instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică din str. A. Șciusev, 52, 54, 56, 58 și 60”,  angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au demolat 8 șure neautorizate de pe adresa menționată mai sus.

Redeschiderea piețelor din sectorul Centru

În conformitate cu prevederile punctului 8 din hotărârea nr. 3 din 26 mai 2020 a Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău din 1 iunie, curent, și-au reluat activitatea piețele comerciale din municipiului Chișinău. În acest context, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu a dispus ca administratorii piețelor din sectorul Centru să întreprindă toate măsurile…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  un bloc din beton, element antiparking și un garaj metalic din str. Srâncenoaia, 1, 1/1, 1A. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  8 șure amplasate neautorizat pe str. A. Mateevici, 40. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la…

Reconstrucția trotuarului din str. Nicolae Terstemițeanu

Conform programului de reparație a infrastructurii rutiere pentru anul 2020 în baza ordinului Direcției generale transport public și căi de comunicație, Întreprinderea municipală Regia ”Exdrupo” sector Centru continuă executarea lucrărilor de reconstrucție și amenajare a trotuarului la str. N. Testemițeanu. Astfel sunt executate lucrări de instalare a bordurilor mari și mici, amenajarea pietriș, amenajarea învelișului…