Executarea lucrărilor de salubrizare în sector

Pretura sectorului Centru la data de 17 – 19.04.2019, cu antrenarea tehnicii specializate contractate de la agenți economici și Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a organizat lucrări de evacuare a frunzișului, crengilor depozitate pe teritorii spații publice din șos. Hâncești în preajma Liceului teoretic ”Universul”, IS ”Sovtransavto” și str. Ialoveni nr. 103. În…

Acțiuni de salubrizare continuă în sectorul Centru

În conformitate cu programul de lucru elaborat privind salubrizarea și amenjarea teritoriului aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019 în temeiul dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău nr. 105-d din 04.03.2019 de către Î.M. Regia ”Exdrupo” sunt continuate lucrările de curățare a bordurilor inclusiv și a sistemului de scurgere a apelor…

Executarea lucrărilor de demontare a boxei metalice şi gardului metalic din str. Vl. Korolenco nr. 59A

La data de 18 aprilie 2019, în conformitate cu dispoziția pretorului nr. 34-d din 08.04.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru și Inspectoratului de Poliție Centru au executat lucrările de demolare forțată a boxei metalice şi gardului metalic din str. Vl. Korolenko nr.…

Activități de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutorul social

În conformitate cu art. 15 al Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 ”Cu privire la ajutorul social”, în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 139-d din 10.12.2018 ”Cu privire la constituirea comisiei de lucru pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutorul social”. În luna aprilie,…

Evacuarea cauciucurilor de pe teritoriul adiacent vulcanizărilor

La indicația pretorului din cadrul ședinței de lucru a Preturii sectorului Centru,  colaboratorii Secției social – economice  au verificat vulcanizările din sector, în urma verificărilor s-a constatat că pe teritoriul adiacent vulcanizărilor proprietarii depozitează  cauciucuri uzate. Pentru a fi evacuate  Secția social – economică a întocmit procese –  verbale cu privire la contravenție, în urma…

Executarea lucrărilor de demontare a şurei din str. I. Nistor intersecție cu str. I. Ganea

La data 17 aprilie 2019, în conformitate cu dispoziția pretorului nr. 35-d din 08.04.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru și Inspectoratului de Poliție Centru au executat lucrările de demontare a şurei neautorizate din str. I. Nistor  intersecție cu str. I. Ganea.

Executarea lucrărilor de demontare a garajului metalic din str. M. Lomonosov nr. 39

În sectorul Centru continuă executarea lucrărilor de demontare a garajelor metalice instalate pe teren proprietate publică, astfel, în conformitate cu dispoziția pretorului nr. 30-d din 26.03.2019, la data de 17.04.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru au executat lucrările de demontare a garajului…

Demontarea garajelor metalice din sector

În urma inventarierii garajelor metalice din sector și conform avizelor emise de colaboratorii Serviciului arhitectură și construcții al Preturii sectorului Centru, locatarii care au instalat neautorizat garajele metalice pe teren proprietate publică municipală, săptămâna precedentă au demontat și evacuat cu forțele proprii 19 garaje metalice de pe următoarele adrese:  str. Pietrarilor nr. 2, str. Drumul…