Organizarea iarmarocului pascal în sectorul Centru

În baza Dispoziției Pretorului sector Centru, 32- d din 28.03.2019, privind organizarea și desfășurarea iarmaroacelor de sărbătorile Sfintelor Paști și Paștele Blajinilor, s-a dispus organizarea Iarmarocul de Paști, în sectorul Centru, începând cu data de 11.04.2019 până la 07.05.2019, zilnic, între orele 08:00 – 21:00, pe următoarele adrese: Șos. Hâncești, nr. 58; Academiei, nr. 7;…

Demontarea pavilionului de pe str. N. Testimițeanu nr. 20/1.

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru, nr. 20 – d din 05.04.2019, Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru au efectuat lucrările de demontare forțată a pavilionului amplasat neautorizat pe str. N. Testimițeanu nr. 20/1. În acest context, Administrația Preturii sectorului Centru solicită ca…

Acțiuni de salubrizare în sector

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ nr. 12 cu antrenarea tehnicii specializate contractată de la agenți economici a organizat lucrările de salubrizare și evacuare a deșeurilor vegetale, frunze, crengi în microsectorul de blocuri locative din str. Ialoveni nr. 94 – 100, în total fiind evacuate 3 rute de…

Lucrări de evacuare a gunoiului din preajma Centrului de reabilitare a copiilor din str. Grenoble 147.

Pretura sectorului Centru cu antrenarea tehnicii specializate a agenților economici contractați au fost organizate lucrările de evacuare a frunzișului acumulat de pe teritoriul Centrului de reabilitare a copiilor din str. Grenoble 147. Totodată în conlucrare cu S.A. Termoelectrica au fost organizate lucrările de evacuare a crengilor acumulate în preajma punctului termic la str. P. Halippa.…

Evacuarea deșeurilor neautorizate din sector

Pretura sectorului Centru cu antrenarea unităților de tehnică specializată contractată de la agenți economici și gestionarii fondului locativ a executat lucrări de salubrizare a terenurilor de acumulare a deșeurilor inclusiv la teritoriile adiecente unde sau depozitat deșeuri neautorizate la următoarele adrese: str. Grenoble, 165/2, str. C. Vîrnav intersecție  cu str. Malina Mică.

Executarea lucrărilor de demontare a copertinei din şos. Hânceşti nr. 64-66

În conformitate cu dispoziția pretorului sectorului Centru nr. 25-d din 13.03.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru și Inspectoratului de Poliție Centru au executat lucrările de demontare a gardurilor neautorizate din şos. Hânceşti, 64-66.

Sectorul Centru continuă să fie salubrizat

În conformitate cu programul elaborat de Pretura sectorului Centru, de către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost executate lucrări de salubrizare sub bordură a străzilor V. Korolenko, C. Vîrnav, N. Testemițeanu, T. Strișcă, I. Casian Suruceanu, Malina Mică, Gh. Cașu, fiind evacuate 10 rute de gunoi. Totodată, Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat…