Demararea proiectului „Reabilitarea trotuarelor din strada V. Korolenko”

În sectorul Centru a demarat proiectul „Reabilitarea trotuarelor din strada V. Korolenko”. Acesta este un proiect de infrastructură care a fost inclus pe lista proiectelor aprobate de către Primăria municipiului Chișinău pentru a fi realizat în anul 2022.  Proiectul „Reabilitarea trotuarelor din strada V. Korolenko” va include următoarele lucrări: Amenajarea acceselor pietonale; Amenajarea accesului pentru…

Demontările instalațiilor provizorii continuă

În conformitate cu dispoziția pretorului nr. 11-d din 05.02.2020, ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru”  astăzi, 18 mai curent, colaboratorii Secției urbanism și arhitectură de…

Demontarea mijloacelor publicitare de pe străzile Mitropolit Varlaam și Armenească urmare a măsurilor întreprinse de agenții constatatori ai Preturii Centru

Agenții constatatori din cadrul Secției social economice și Secției agenți constatatori au inspectat legalitatea amplasării panourilor publicitare în sector. Astfel, în urma întocmirii proceselor – verbale in baza art. 364 (1) agenții economici din strada Armeneasca și strada Mitropolit Varlaam au demontat mijloacele publicitare amplasate fără permisiunea administrației publice locale.

Inspectarea arborilor de pe teritoriul sectorului Centru

La indicația Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul preturii a fost instituit Grupul de lucru pentru verificarea parcurilor, scuarurilor, aleilor, străzilor întru identificarea, examinarea și evidența arborilor uscați, crengilor uscate, arborilor bolnavi, etc. Astăzi, 17 mai 2022, reprezentanții grupului de lucru au inspectat starea fitosanitară a arborilor din teritoriul gestionat.

Înștiințare publică

De către Pretura sectorului Centru a fost inițiată procedura administrativă din oficiu, întru demontarea gheretei din str. Ismail, 47 colț cu str. Columna,  instalată de către persoane a căror identitate nu este cunoscută. Solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru, str. Bulgară,…