Salubrizarea  teritoriului sectorului Centru în perioada 11- 15 ianuarie 2021

La domeniul salubrizării sectorului Centru, de către serviciile de resort au fost întreprinse următoarele măsuri: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrărilor de greblare a gazonului și evacuarea frunzișului de la bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. C. Negruzzi , bd. Iu. Gagarin, parcul Valea Trandafirilor, str. Malina Mare, Dr. Viilor…