Executarea lucrărilor de demolare a fundațiilor din beton de la șos. Hâncești

La data de 10 martie curent, în temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 11-d din 05.02.2020 ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” angajații Întreprinderii Municipale…

Dăm start campaniei de salubrizare a municipiului Chișinău „ Curățenia generală de primăvară”

În conformitate cu dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 66-d din 01.03.2022 „Cu privire la organizarea campaniei de salubrizare în mun. Chișinău ”Curățenia generală de primăvară” Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile specializate ÎM Regia „Exdrupo”, ÎM ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, ÎM Regia „Autosalubritate”, gestionarii fondului locativ (ÎMGFL nr. 8-12, ACC,…

Redarea unui aspect plăcut sectorului Centru

În contextul amenajării teritoriului sectorului Centru în conlucrare cu Î.M. „ Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au fost organizate lucrări de plantare a florilor  de diferite specii (asparagus, tegetes, pelargonia) la podul de la intersecția străzii Miorița cu șos. Hâncești, parcul Valea Morilor, str. Ciuflea, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Bulgară, ronda…

Continuă demontarea panourilor publicitare și a construcțiilor inestetice din sector

La indicația Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, din cadrul ședinței operative unde sa pus ca sarcină demolarea și demontarea dispozitivelor publicitare și instalațiilor provizorii amplasate neautorizat pe teren municipal, în perioada 17 – 20 mai 2021, Secția urbanism și arhitectură în conlucrare cu Întreprinderea municipală pentru servicii locative Centru a demontat panoul publicitar din str.…

Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice în Republica Moldova

În contextul Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice marcată anual la data de 16 mai, Pretura sectorului Centru a organizat în perioada 14-18 mai 2021, competiții sportive la volei, baschet, șah, minifotbal, dame, starturi vesele, dansuri coregrafice cu participarea copiilor din instituțiile de învățământ din sector. Pe parcursul competițiilor, copii au dat dovadă de activism,…

Lucrările executate în perioada 11 mai – 14 mai 2021 de serviciile de resort din sector

În perioada 11 mai – 14 mai 2021, de către serviciile de resort din sector, au fost executate următoarele lucrări: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a organizat acțiuni de salubrizare și evacuare a gunoiului ocazional, evacuare a deșeurilor vegetale și curățarea/defrișarea arborilor și arbuștilor în parcul Valea Morilor, Aleea Pan Halippa, scuarul V.…

Acțiuni de cosire a ierbii pe teritoriul sectorului Centru

În legătură cu necesitatea menținerii ordinii sanitare și redării unui aspect adecvat teritoriului sectorului Centru, la indicația Primăriei municipiului Chișinău, Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, Întreprinderea municipală ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au inițiat lucrările de cosire a ierbii. Astfel, Pretura sectorului Centru, Vă informează că în conformitate cu Regulamentul privind salubrizarea…

Executarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a teritoriului în perioada 4 – 7 mai 2021

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, săptămâna precedentă  au fost executate următoarele lucrări: Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a organizat acțiuni de salubrizarea și evacuarea gunoiului ocazional, evacuarea deșeurilor vegetale și curățarea arborilor la parcul Valea Morilor, Aleea Pan Halippa, scuarul Dokuceaev, scuarul Academiei, scuarul…

Sărbătorim Paștele online, pentru că vrem să petrecem încă multe sărbători împreună cu părinții!

În ajunul sărbătorilor pascale, autoritățile municipale vin cu un apel repetat către locuitorii Capitalei. Aceștia îndeamnă cetățenii să respecte, în continuare, mărurile de protecție, să evite vizitele la rudele în vârstă sau care au boli cronice și întâlnirile în grupuri mari de rude și prieteni. Primăria municipiului Chișinău, în comun cu Direcția generală asistență socială…

Demontarea dispozitivelor publicitare de mici dimensiuni de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Armenească și Tighina

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, nr. 12 – d din 5 februarie 2020  „Cu privire la demontarea dispozitivelor publicitare amplasate neautorizat pe teren proprietate publică , din sectorul Centru”  la data de 21 aprilie curent, colaboratorii Preturii sectorului Centru de comun cu angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au evacuat…