Sondaj sociologic în rîndul tinerilor din sectorul Centru

La data de 22 februarie 2017, în cadrul Preturii a avut loc sondajul sociologic în rândul tinerilor în vederea identificării nevoilor, aspirațiilor și dificultăților cu care se confruntă, implicării efective a acestora în elaborarea și implementarea politicilor publice locale, precum și participarea lor la luarea deciziilor si susţinerea iniţiativelor parvenite de la sectorul asociativ de…