Lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere din sector executate pe timp de noapte de către Întreprinderea Municipală prestări Servicii Locative Centru

Pe lângă salubrizarea manuală a sectorului, zilnic cu ajutorul autospecialelor cu aspirator atașabil de tip Pronar, se salubrizează partea carosabilă a străzilor. Măturătoarele electrice cu pulverizatoare de apă amplasate lateral permit o acoperire mai mare a suprafeței de drum, cât și accesibilitate sub bordură pentru înlăturarea acumulărilor vegetale. De asemenea, autospecialele ÎMSL spală învelișul asfaltic…

Salubrizarea săptămânală (13-19 noiembrie)

Pe parcursul săptămânii precedente, în sectorul Centru s-au desfășurat în continuare activități de întreținere și curățenie a domeniului public. Condițiile meteo au îngreunat munca echipelor de la ÎMGFL nr. 8-12, cu toate acestea curțile de bloc, terenurile de joacă, platformele de stocare a deșeurilor, accesele pietonale și spațiile verzi au fost corespunzător salubrizate și îngrijite,…