Demontarea panourilor publicitare din str. V. Docuceaev nr. 11 A

În baza dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu,  nr. 12-d din 05.02.2020 „ Cu privire la demontarea dispozitivelor publicitare, amplasate neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” la data de  3 septembrie 2020 angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative din sector, au demontat și evacuat panourile publicitare instalate neautorizat din str. V. Dokuceaev, 11A.