Executarea lucrărilor de pregătire a blocurilor locative din sector, către sezonul rece a anului 2019 – 2020

În cadrul pregătirii blocurilor locative către sezonul rece a anului 2019 – 2020 la solicitarea Preturii sectorului Centru, Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ continuă executarea lucrărilor de profilaxie, încercarea la presiune a sistemului de încălzire și la necesitate execută lucrări de reparație a rețelelor de intra-bloc care alimentează cu energie termică. Până la…

Acțiuni de prevenire întru neadmiterea comerțului stradal neautorizat din sector

În scopul realizării  sarcinilor trasate de către Primarul General și anume, contracararea comerțului stradal neautorizat în zona nucleu istoric a municipiului Chișinău sunt întreprinse un complex de măsuri orientate la combaterea acestui flagel. Acțiunile de prevenire întru neadmiterea comerțului în zona Pieții Locomotiv str. Tăbăcăria Veche nr. 25 (piața second –hand) au drept scop plasarea…

Ordinea și confortul urban, ilegalitățile trebuie oprite

În baza dispoziției 59-d, din 17 mai 2019, a Pretorului sectorului Centru, ”Cu privire la demontarea și strămutarea gardului amplasat ilegal pe aliniamentul bordurii carosabilului din str. Ismail nr.86”, Întreprinderea Municipală  Servicii Locative Centru și Serviciul Arhitectură și Construcții din cadrul Preturii, precum și a Inspectoratului de Poliție Centru, au executat  lucrările de demontare  forțată…