În conlucrare cu Biroul de Probațiune Centru, au fost salubrizate unele străzi din sector…

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Biroul de Probațiune sector Centru, la data de 04 – 05.03.2019, a antrenat persoanele condamnate pentru munca neremunerată în folosul comunității la lucrările de salubrizare a locurilor de uz comun din sector. Astfel, 7 persoane au participat la   salubrizarea teritoriilor acoperite cu spații verzi de la șos. Hîncești, str.…

Demontarea garajelor metalice, din str. Pietrarilor, 2

Deoarece proprietarii de garaje nu s-au conformat avizelor emise de specialiștii Serviciul arhitectură și construcții din cadrul Preturii sectorului Centru a fost emisă dispoziția Pretorului  nr. 18-d din 05 martie 2019 „ Cu privire la demontarea garajelor metalice, din str. Pietrarilor, 2” astfel,  la data de 06.03.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru de…

Lucrările de salubrizare a străzii Grenoble

În urma indicațiilor Pretorului sectorului Centru, la  data de 04 și 05 martie 2019, în conformitate cu graficul de salubrizare a teritoriului elaborat de către secția locativ – comunală, s-au organizat lucrări de salubrizare la str. Grenoble. Astfel, Î.M. „Regia Exdrupo” au executat lucrări de salubrizare sub bordură, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”…