Pasajele subterane – curățite.

Pentru asigurarea confortului urban, la data de 30.01.2019, Întreprinderea municipală Regia “Exdrupo” a executat lucrări de curăţare a zăpezii în spațiile pasajelor subterane amplasate în sectorul Centru. Lucrările efectuate au prevăzut inclusiv curățirea spațiilor de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, pentru scaune cu rotile şi mame cu cărucioare.

Lucrările la rețelele edilitare în cadrul proiectului ”Chișinău – Drumuri Urbane” continuă.

Ca urmare a săpăturilor şi intervenţiilor efectuate la reţelele edilitare str. 31 august 1989, pe tronsonul str. 31 august 1989 / str. Mihai Eminescu, administrația Preturii sector Centru, informează locuitorii mun. Chișinău să evite circulația pe arterele de comunicație sus-menționate. Aceste lucrări se încadrează în Pachetul nr. 2 a proiectului „Chişinău – Drumuri Urbane”, care…

Mobilitate urbană cu noi rute de troleibuz

Ruta de troleibuz nr. 35, va asigura mobilitatea urbană a citadinilor între orașul Durlești și centrul capitalei. Evenimentul de lansare este planificat pentru luni, 4 februarie. De asemenea, administrația Preturii sector Centru, Vă informează, că la dispoziția locuitorilor capitalei a fost pusă în activitate noua rută nr.  12.  Cu următorul itinerariu:  sector Ciocana până în…

Raport de activitate a Comisiei Administrative pentru anul 2018

Comisia administrativă  se întrunește în ședința ordinară odată pe săptămână. Scopul acesteia constă în examinarea contravențiilor prevăzute în art. 398 Cod Contravențional al R.M. și anume apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, acordarea unor soluții pentru fiecare caz în parte precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.   În…