Confortul urban să-l facem împreună …

Pretura sectorului Centru vine cu un apel către locuitorii sectorului de a contribui la identificarea spațiilor comune de agrement, curților blocurilor locative, locurilor de parcare pentru a fi amenajate și asfaltate, cât și restabilirea iluminatului, proiecte de revitalizare și amenajare a scuarurilor, aleilor, parcurilor și alte proiecte solicitate de cetățeni. Aveţi posibilitatea să înaintați propuneri…