Consultări publice privind „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100101662 din str. N. Testemiţanu, nr. 3”

Prin dispoziţia Primarului General al municipiului Chişinău, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” în incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, nr. 43,  la data de 30 martie 2017, ora 9.00, sala de şedinţe, se va desfăşura consultări publice asupra…