Sectorul Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi

Şef       Grigore Chitic

Telefon: (022) 21 22 02

Str. A. Şciusev, nr. 41, or. Chişinău

Sectorul Regiei „Exdrupo”

Şef      Anatolie Filimon

Telefon: (022) 47 11 84, (022) 47 13 20

Str. Varniţa, nr.22, or. Chişinău

Sectorul S.A. „Apă – Canal Chișinău”

Şef     Vitalie Marțev

Telefon: (022) 73 84 83

Str. M. Lomonosov, nr. 26, or. Chişinău

Sectorul S.A. “Termoelectrica”

Şef    Andrei Rusu

Telefon: (022) 27 40 98, (022) 83 57 60

Str. Ismail, nr. 86, or. Chişinău

Cazangeria Sud

Telefon: (022) 27 40 98, (022) 73 10 47

Sectorul Reţele de Canalizare

Şef      Ivan Pascal

Telefon: (022) 54 37 84, (022) 22 16 16

Sectorul Regiei “Autosalubritate”

Şef      Silviu Guţu

Telefon: (022) 74 75 20