La data de 07.10 .2016 a avut loc ședința Consultării publice asupra proiectului, ,,Plan Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr.cadastral 0100101190 din str.Testimițeanu ,7 a,,. La consultare au fost invitați participanți ai Preturii sectorului Centru , societatea civilă, precum și proprietarii gospodăriilor individuale din zona examinată.Au participat la consultare reprezentanți ai tuturor părților invitate.

Proiectul a fost elaborat de forme de proiectare ,, Pro- Factor SRL’