Date Generale

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului este o subdiviziune a Direcţiei municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Realizează la nivel de sector funcţia autorităţii tutelare. Asigură măsuri de protecţie pentru copiii aflaţi în dificultate, abandonaţi şi cei din familii defavorizate. Contribuie la optimizarea serviciilor comunitare de recuperare fizică şi psihologică, precum şi de reintegrare familială şi socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării, relelor tratamente şi violenţei. Are drept scop consolidarea  relaţiilor de parteneriat cu  societatea civilă în vederea dezvoltării serviciilor comunitare de alternativă axate pe nevoile copilului şi a familiei.

Nr.
Funcție
Nume, Prenume
Nr. telefon
1. Şef interimar Zavtoni Corina
(022) 54-64-74
2. Specialist superior (secretariat) Reaboi Cătălina
(022) 54-65-15
3. Specialist principal jurist Ilieș Angela
(022) 54-64-74
4. Specialist principal în prevenirea separării de familie şi reintegrare Josan Ana
(022) 54-65-15
5. Specialist principal în protecţia copilului aflat în situaţie de risc Lică Ludmila
(022) 54-65-15
6. Specialist principal în prevenirea separării și protecția copilului Puiu Nadejda
(022) 54-65-15
7. Specialist principal în monitorizarea plasamentului Ignatiuc Andriana
(022) 54-65-15
8. Manager Serviciul sprijin pentru familiile cu copii Erhan Tatiana
(022) 54-65-15
9. Specialist principal în îngrijirea alternativă şi adopţie Griceniuc Angela
(022) 54-72-27
10. Specialist principal psiholog Marcoci Anastasia
(022) 54-72-27
11. Specialist principal psiholog Irina Tomiţă
(022) 54-72-27
12. Asistent social
(022) 54-65-15
13. Pedagog social Cucerescu Natalia
(022) 54-65-15
14. Pedagog social Moraru Nina
(022) 54-65-15
15. Pedagog social Talchiu Valentina
(022) 54-65-15

SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI A SECTORULUI CENTRU:

  • Serviciul tutelă/curatelă şi adopţii;
  • Serviciul reintegrare familială;
  • Serviciul protecţie a familiei;
  • Serviciul protecţie a copilului în conflict cu legea;
  • Serviciul juridic;
  • Serviciul social-educativ comunitar;
  • Serviciul sprijin familial
Centre Comunitare

Obiective :

 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu semenii;
 • Resocializarea copiilor aflaţi în dificultate;
 • Oferirea serviciilor comunitare: joc şi instruire
 • Instruirea copiilor şi părinţilor

Servicii:

 • Activităţi la calculator;
 • Activităţi cultural-cognitive (studierea limbilor moderne, salon literar, ludotecă ).

Beneficiari: Copii şi tineri din comunitate

Partener : Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate

Date de contact:

 • str. Drumul Viilor 42/3, Chișinău
 • Telefon: (022) 72 93 45

Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie este realizat prin proiectul: Tutelarea drepturilor copilăriei şi adolescenţei prin formarea operatorilor sociali şi realizarea intervenţiilor educative teritoriale de recuperare şi prevenire a problemei minorilor, implementat din noiembrie 2004 de către ONG-ul PRO.DO.C.S Italia, cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Italiei.

Activităţi:

 • Pictură
 • Canto pentru amatori
 • Studiere instrumente muzicale
 • Floristică
 • Confecţionare jucării moi
 • Curs de limbă şi cultură italiană
 • Curs de limbă română  pentru alolingvi
 • Calculator
 • Dansuri populare/moderne
 • Sport
 • Teatru

Beneficiari: Copii, adolescenţi şi familii din comunitate.

 

Date de contact:

 • Str. Grenoble 163/5, Chișinău
 • Tel/fax: (022) 76 29 44

Scopul:

formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru libera exprimare a opiniei şi crearea unui flux informaţional care să sensibilizeze opinia publică la problemele şi succesele tinerilor.

Obiective:

 • educarea sentimentului de încredere în forţele proprii;
 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 • promovarea imaginii pozitive a tinerilor în societate;
 • dezvoltarea abilităţilor şi  priceperilor de a lua un interviu, a scrie un articol, a realiza o emisiune de radio şi a filmelor de un minut.

Activităţi:

 • cursuri de radiojurnalism;
 • emisiuni „Laboratorul tinereţii la „Radio Antena C”;
 • participare cu subiecte la Radio Moldova;
 • schimb de opinii şi experienţă în cadrul Clubului de presă al centrului.

Beneficiari:

 • adolescenţi şi tineri din municipiu şi republică;
 • studenţi ai colegiilor şi universităţilor ;
 • specialişti în domeniu.

Partener: UNICEF

 

Date de contact:

 • Str. Drumul Viilor 30/2, Chișinău
 • Telefon: (022) 73 14 52

Scopul:

 • Prevenirea abandonului copiilor cu nevoi speciale, prin suportul familiei şi acordarea asistenţei medicale multidisciplinare timpurii.
 • Susţinerea copilului cu nevoi speciale întru realizarea maximală a potenţialului său.

Asistenţă:

 • Socială
 • Psihologică
 • Psiho-pedagogică
 • Logopedică

Beneficiari:
Copii care prezintă :

 • retard în dezvoltarea psihoneuromotorie;
 • maladii determinate genetic;
 • patologii neuromusculare;
 • encefalopatii perinatale;

Partener: Centru de Intervenţie Precoce „Voinicel”, Asociaţia Părinţilor „îngeraşul”

 

Date de contact:

 • Str. Gh.Asachi 49, scara I, Chișinău
 • Telefon: (022) 28 16  52

Scopul:

Acordarea asistenţei sociale şi psiho-pedagogice copiilor aflaţi în risc, abuzaţi şi părinţilor lor.

Servicii :

 • Asistenţă psihologică;
 • Activităţi la calculator;
 • Activităţi cultural-cognitive;
 • Şcoala bunelor maniere;
 • Limbi moderne etc.

Beneficiari:

 • Copii şi tineri din comunitate;
 • Copii în situaţie de risc;
 • Copii abuzaţi;
 • Părinţi

Partener: ONG „AngiCapt”

 

Date de contact:

 • Str. Gh. Asachi 52, Chișinău
 • Telefon: (022) 28 07 84

Scopul :

Organizarea timpului liber al beneficiarilor

Servicii :

 • Activităţi la calculator;
 • Activităţi cultural-cognitive (dansuri, teatru de păpuşi etc.)
 • Activităţi de confecţionare a jucăriilor, broderie şi croşetare;
 • Şcoala bunelor maniere etc.

Beneficiari : Copii şi tineri din comunitate

 

Date de  contact:

 • Str. M. Lomonosov 40/2, Chișinău
 • Telefon: (022) 73 75 63

Scopul:

Organizarea timpului liber al beneficiarilor

Servicii:

 • Activităţi la calculator;
 • Activităţi cultural-cognitive (ansamblul folcloric, dansuri,  etc.)
 • Activităţi de confecţionare a jucăriilor etc.

Beneficiari: Copii şi tineri din comunitate

Partener: ONG “Garmonia”

 

Date de contact:

 • Str. V.Dokuceaev 4, Chișinău
 • Telefon: (022) 72 76 52

Servicii :

 • box;
 • dezvoltare fizică;
 • tenis;
 • fotbal etc.

 

Date de contact:

 • Str. M.Lomonosov 40, Chișinău
 • Telefon: (022) 73 75 63

Servicii :

 • gimnastică sportivă;
 • aerobică;
 • tenis;
 • fotbal etc.

 

Date de contact :

 • Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 64, Chișinău

Servicii :

 • gimnastică sportivă;
 • jocul de dame etc.

 

Date de contact :

 • Str. V.Docuceaev 4, Chișinău
 • Telefon: (022) 72 76 52

Strategii

 • Dezinstituţionalizarea  copiilor în dificultate,  inclusiv  a  celor  cu  dizabilităţi,  şi prevenirea abandonului;
 • Reintegrarea în familia biologică, extinsă sau FOSTER;
 • Formarea specialiştilor calificaţi în oferirea serviciilor calitative de întreţinere şi îngrijire temporară de tip familial.

Beneficiari:

 • Copii cu dizabilităţi;
 • Copii din instituţii (inclusiv cu dizabilităţi care întreţin relaţii cu familia biologică / extinsă sau care pot fi plasaţi în forme alternative de plasament de tip familial;
 • Copii din familiile de risc;
 • Copii abandonaţi;
 • Instituţiile şi serviciile de îngrijire a copiilor în dificultate.

 

Date de contact :

 • Str. Ip. Soroceanu 73, Chișinău
 • Telefon: (022) 28-76-79

Activităţile :

 • modelarea şi confecţionarea hainelor
 • teatru de păpuşi
 • promovarea modului sănătos de viaţă


Obiectivele
:

 • reintegrarea socială a copiilor şi tinerilor cu deficienţe auditive.
 • reabilitarea auditv – verbală
 • prevenirea instituţionalizării copiilor cu deficienţe auditive
 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi comune cu copiii surzi şi hipoacuzici şi copii din comunitate

Partener : Fondul de investiţii sociale din Moldova

 

Date de contact :

 • Str. C.Vârnav 1, Chișinău
 • Telefon: (022) 28-09-97
Contacte

Str. Bulgară nr. 43, Chișinău

Telefon:
(022)-54-65-15