Date Generale

Este o subdiviziune a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău. La nivel de sector, asigură promovarea şi realizarea politicii educaţionale a statului, Legii învăţământului, hotărârilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative emise de administraţia municipală în domeniul învăţământului.

Asigură implementarea şi realizarea planurilor de învăţământ, curriculum-ului şcolar, metodologiilor didactice şi de alternativă. Contribuie la perfecţionarea continuă a procesului educaţional.

 

Nr.
Funcție
Nume, Prenume
Nr. telefon
1. Şef de Direcţie Străjesco Natalia
(022) 27-17-03
2. Anticamera
(022) 27-02-60
3. Contabil-şef Bularga Natalia
(022) 27-17-28
Instituții de învățămînt
Nr.
Denumirea instituţiei
Adresa
Nr. telefon
1. Grădiniţa nr.6 str. Lech Kaczynski, 8
723414
2. Şcoala-grădiniţă nr.7 str. Ip.Soroceanu, 40
727870
3. Grădiniţa nr.8 str. Gh.Asachi, 64/2
738005
4. Grădiniţa nr.12 str. Mihai Eminescu, 62
224168
5. Grădiniţa nr.15 str. Gh.Asachi, 13 A
728036
6. Grădiniţa nr.23 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 71
271250
7. Grădiniţa nr.46 str. A. Bernardazzi, 70
245050
8. Grădiniţa nr.53 şos. Hânceşti, 24
725683
9. Grădiniţa nr.55 str. Mălina Mică, 62
727922
10. Grădiniţa nr.59 Drumul Viilor, 42/4
735441
11. Grădiniţa nr.60 str. Tiraspol, 4/1
271560
12. Grădiniţa nr.78 str. Gh.Asachi, 35
727860
13. Grădiniţa nr.92 str. Melestiu,18A
270612
14. Grădiniţa nr.125 str. Ialoveni, 98/1
284628
15. Grădiniţa nr.133 str. Universităţii, 1A
221139
16. Grădiniţa nr.156 str. Grenoble, 161/6
793465
17. Grădiniţa nr.167 str. Ip.Soroceanu, 42
727896
18. Grădiniţa nr. 174 str. Vl. Korolenko, 59-A 728803
19. Grădiniţa nr.175 str. Grenoble, 153/1
727755
20. Grădiniţa nr.194 str. Jubileului, 40, or. Codru
793957
21. Grădiniţa nr.210 str. Columna, 28
270074
22. Grădiniţa nr.226 Drumul Viilor, 38/2
727760
23. Grădiniţa nr.227 str. V.Dokuceaev, 3/1
729566

Nr.
Denumirea instituţiei
Adresa
Nr. telefon
1. Liceul ”Sibirschi C.” str. Sprâncenoaia , 8
729038
2. Liceul “Minerva” str. 31 August 1989, 50
272568
3. Liceul ”Mihai Viteazul” str. Mitropolit  Gurie Grosu, 4a
733996
4. Liceul ”Titu Maiorescu” şos. Hânceşti, 13
725854
5. Liceul ”Vasile Lupu” str. P.Ungureanu, 17
765522
6. Liceul cu profil tehnologic
pentru copii cu vederea slabă
str. Vlaicu Pîrcălab,32-34
225014
7. Gimnaziul nr.42 str. Schinoasa Deal, 7, or. Codru
282518
8. Gimnaziul  nr.53 str. V.Cheltuială, 42
727005
9. Gimnaziu-internat nr.3 str.Gheorghe Caşu, 10
727018
10. Gimnaziul nr.7 str. Mileşti, 34
272695
11. Liceul teoretic ”Universul” şos. Hânceşti, 136
272703
12. Şcoala primară nr.32 str. Hrusca, 2 A
13. Liceul teoretic ”Nicolae Sulac” str. Grenoble, 108
729325
14. Gimnaziul nr.41 str. George Meniuc, 22
725197
15. Liceul teoretic seral nr.1 str. Vl.Korolenko, 1
735200
16. Şcoala auxiliară internat nr.5 str. M.Lomonosov, 42
728611
17. Şcoala  auxiliară nr.7 str. A. Mateevici,15
735690
18. Şcoala specială nr.88 str.Costiujeni,3
289003
19. Şcoala specială nr.81 str. Costiujeni, 3
795161
Contacte

Str.Bulgară 41, or. Chișinău

Telefon: (022) 27 02 60

Fax: (022) 27 02 60

Email: dets_centru@mail.ru