Date Generale

Este o subdiviziune a Direcţiei Generale Asistenţă Socială a municipiului Chişinău. La nivel de sector, asigură promovarea şi realizarea politicii de protecţie socială a populaţiei.

Nr.
Funcție
Nume, Prenume
Nr. telefon
1. Şef de Direcţie Eudochia Parancenco
(022) 78-29-12
2. Şef , Secția prestații sociale Ruslan Zaharia
(022) 22-19-38
3. Şef al secţiei deservire socială la domiciliu Natalia Tabacar
(022) 22-75-31
4. Specialist principal Tatiana Rodvan
(022) 22-75-31
5. Specialist principal Tatiana Sturzu
(022) 78-29-13
6. Specialist principal Larisa Frunza
(022) 22-75-31
7. Şef serviciu social comunitar Livia Chiaburu
(022) 21-16-22
8. Specialist petiții Frunza Larisa
(022) 22-32-49
9. Asistenţii sociali

(022) 22-32-49
(022) 22-19-38
(022) 22-13-44
Serviciile Acordate
  • Eliberarea permiselor la călătoria gratuită în transportul urban;
  • Perfectarea listelor beneficiarilor de compensaţie nominativă pentru călătorie în transportul urban;
  • Eliberarea taloanelor pentru călătorie gratuită în cadrul ţărilor membre ale C.S.I. veteranilor şi invalizilor de război;
  • Acordarea biletelor de reabilitare medicală;
  • Acordarea prânzurilor gratuite în cantine sociale;
  • Distribuirea coletelor cu produse alimentare;
  • Distribuirea cărucioarelor şi alt echipament ortopedic;
  • Distribuirea ajutoarelor umanitare;
  • Organizarea acţiunilor de binefacere;
  • Deservirea la domiciliu a persoanelor singure, vârstnice şi cu dezabilități;
  • Cazarea în aziluri pentru bătrâni, case-internat pentru invalizi a persoanelor singure.
  • Acordarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului (Legea nr. 133 din 16.06.2008);
  • Acordarea serviciilor asistență personală persoanelor cu dezabilități severe;
  • Acordarea serviciului suport monetar persoanelor și familiilor aflate în dificultate;
  • Acordarea și stabilirea compensației pentru serviciile de transport;
  • Acordarea compensațiilor parțiale a cheltuielilor de transport de peste hotare a corpului neînsuflețit;
  • Acordarea ajutorului material familiilor aflate în dificultate.
Contacte
 Str. M. Eminescu nr. 29, Chișinău

Telefon:  (022) 22 75 31,   (022) 22 19 38