Organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu numerele cadastrale 0100212367, 0100212287, 0100212289, 0100212224, 0100212193, 0100212222, 0100212223, 0100212368, 0100212202, 0100212369 și 0100212161 din șos. Hâncești nr.29, 29/2, 31, 33, 35, 39 și Mitropolit Gurie Grosu nr.12

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 475- d din 12.06.2018 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal   privind valorificarea terenurilor cu numerele cadastrale…