Nr.

Denumirea comisiei

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

Periodicitate
şedinţe

1.

Comisia Situații excepționale a Sectorului Centru Pretorul de sector Secretarul Preturii La necesitate

2.

Comisia pentru combaterea traficul de ființe Umane Șeful Direcției Asistență Socială Centru La necesitate

3.

Consiliul pentru protecția drepturilor copilului Vicepretor domeniul social Specialist al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor  Copilului La necesitate
( în baza sesizărilor)

4.

Comisia de expertiză Secretarul Preturii Specialist principal Secţia administraţie publică locală La necesitate

5.

Comisia pentru probleme locative la includerea în rând pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Secţia locativ comunală La necesitate

6.

Comisia pentru  acordarea ajutorului social la achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne și cărbune Vicepretor domeniul social Specialist principal Secţia locativ comunală La necesitate

7.

Comisia pentru controlul asupra activităţii parcărilor, parcajelor auto și garajelor Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Serviciul arhitectură şi construcţii Lunar

8.

Comisiei pentru dirijarea problemelor urbanistice şi combaterea construcţiilor neautorizate Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Serviciul arhitectură şi construcţii Lunar

9.

Comisia administrativă Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal
Serviciul juridic
Săptămânal
Marți, ora 14:00

10.

Comisia sanitară Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Secţia locativ comunală Săptămânal
Vineri, ora 11:00

11.

Comisia de inventariere Secretarul Preturii Contabil Anual

12.

Comisia de disciplină Pretorul de sector Specialist principal
Serviciul resurse umane
La necesitate

13.

Comisia pentru ocuparea funcției publice prin concurs Pretorul de sector Specialist principal
Serviciul resurse umane
La necesitate