Nr.

Denumirea comisiei

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

Periodicitate
şedinţe

1.

Comisia pentru situații excepționale Pretor Secretarul Preturii La necesitate

2.

Comisia sanitară Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Secția locativ comunală Săptămânal
Vineri, ora 11:00

3.

Comisia administrativă Vicepretor domeniul social Specialist principal
Secția asistență juridică
Săptămânal
Marți, ora 14:00

4.

Comisia pentru acordarea compensației la achitarea serviciilor comunale şi resurse energetice Vicepretor domeniul social Specialist principal Secţia locativ comunală La necesitate

5.

Comisia pentru probleme sociale Vicepretor domeniul social Specialist principal Secția social-economică La necesitate

6.

Comisia pentru protecția drepturilor copilului Vicepretor domeniul social Specialist al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului Centru La necesitate

7.

Comisia multidisciplinară Vicepretor domeniul social Specialist al Direcției asistență socială Centru La necesitate

8.

Comisia de expertiză Secretarul Preturii Șef Secţia administraţie publică locală La necesitate

9.

Comisia pentru probleme locative Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Secţia locativ comunală La necesitate

10.

Comisia pentru dirijarea problemelor urbanistice şi combaterea construcţiilor neautorizate Vicepretor domeniul edilitar Specialist principal Secția urbanism și arhitectură La necesitate

11.

Comisia pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a
persoanelor cu statut de șomer beneficiare de ajutor social
Vicepretor domeniul social Specialist principal
Secția administrație publică locală
La necesitate

12.

Comisia de inventariere Secretarul Preturii Contabil-șef Anual

13.

Comisia de casare a bunurilor materiale Secretarul Preturii Contabil-șef Anual

14.

Comisia de disciplină Pretor Specialist principal Serviciul resurse umane La necesitate

15.

Comisia pentru ocuparea funcției publice prin concurs Pretor Specialist principal
Serviciul resurse umane
La necesitate

16.

Grup de lucru pentru evaluarea ofertelor de preț la achiziționarea mărfurilor, efectuarea
lucrărilor de prestare a serviciilor
Secretarul Preturii Contabil-șef La necesitate