Ședința de lucru pentru demararea proiectului investițional „Amenajarea și reabilitarea scuarului din strada Grenoble colț cu strada N. Testemițanu (adiacent Liceul Nicolae Sulac)”

Astăzi, 14 iunie curent, pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, a convocat, în teren, ședința de lucru întru stabilirea sarcinilor și priorităților, precum și termenul de executare a lucrărilor pentru demararea proiectului „Amenajarea și reabilitarea scuarului din strada Grenoble colț cu strada N. Testemițanu (adiacent Liceul Nicolae Sulac)”. Proiectul investițional va presupune următoarele lucrări: – amenajarea…

Atenție PLANTA AMBROZIA!

În conformitate cu Dispoziția nr.10-d din 30.05.2022 ”Cu privire la combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia”, emisă de Inspectoratul pentru Protecția Mediului,  Pretura sectorului Centru aduce la cunoștință publică că proprietarii sau deținătorii de terenuri, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării și răspândirii…