Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului investițional „Reabilitarea și amenajarea trotuarelor din str. Vl. Korolenko”

La momentul actual, antreprenorul contractat „Credo Industry” execută lucrări de reabilitare a trotuarelor din str. Vl. Korolenko. În acest sens, de la str. N. Testimițeanu până la str. Vl. Korolenko, 8 s-au instalat borduri mari dintre partea carosabilă și trotuar și până la str. Vl. Korolenko, 10 – borduri mici. Totodată, se execută lucrări de…

Reiterăm importanța colaborării locuitorilor din sector cu Pretura sectorului Centru.

Se vor demonta/demola obiectivele/ instalațiile provizorii instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică. Prin urmare, astăzi, 9 iunie 2022, în baza Dispoziției Pretorului sectorului Centru, nr. 11-d din 05.02.2020, Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Secției Urbanism și Arhitectură au demontat și evacuat o fundație din beton și cărămidă din str.…