Demontările instalațiilor provizorii continuă

În conformitate cu dispoziția pretorului nr. 11-d din 05.02.2020, ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru”  astăzi, 18 mai curent, colaboratorii Secției urbanism și arhitectură de…

Demontarea mijloacelor publicitare de pe străzile Mitropolit Varlaam și Armenească urmare a măsurilor întreprinse de agenții constatatori ai Preturii Centru

Agenții constatatori din cadrul Secției social economice și Secției agenți constatatori au inspectat legalitatea amplasării panourilor publicitare în sector. Astfel, în urma întocmirii proceselor – verbale in baza art. 364 (1) agenții economici din strada Armeneasca și strada Mitropolit Varlaam au demontat mijloacele publicitare amplasate fără permisiunea administrației publice locale.

Inspectarea arborilor de pe teritoriul sectorului Centru

La indicația Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul preturii a fost instituit Grupul de lucru pentru verificarea parcurilor, scuarurilor, aleilor, străzilor întru identificarea, examinarea și evidența arborilor uscați, crengilor uscate, arborilor bolnavi, etc. Astăzi, 17 mai 2022, reprezentanții grupului de lucru au inspectat starea fitosanitară a arborilor din teritoriul gestionat.