Aplicarea picturii murale cu genericul „ Particip și eu!”

În contextul Zilei Naționale a Tineretului,  tinerii din Consiliul Local de tineret – Centru  în colaborare cu Pretura sectorului Centru, au aplicat o pictura murală cu genericul „Particip și eu!” pe peretele instituției de învățământ Gimnaziului-internat Nr 3, dedicată activismul civic al tinerilor în viața civică a societății prin susținerea dreptului la educație și combaterea…

Demolarea construcțiilor neautorizate

În temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru, nr. 11-d din 05.02.2020 ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2021 Întreprinderea…