Șantierul de reabilitare a str. Ialoveni

La data de 31.07.2019 Vicepretorul sectorului Centru Angelina Mistreț  a efectuat o vizită de monitorizare în șantierul de reabilitare a str. Ialoveni. Lucrările sunt executate de către ÎM. Regia ”Exdrupo” execută lucrări de instalare a zidăriilor, pietrișului  și amenajarea trotuarelor. Lucrările efectuate sunt parte a Programului municipal de reparație a străzilor și întreținere a infrastructurii…

Inspectarea teritoriului instituției de educație timpurie nr. 175 din str. Grenoble, 153/1

La data de 31.07.2019, Vicepretorul sectorului Centru, Angelina Mistreț, de comun cu șeful Secției locativ comunale au inspectat teritoriul instituției de educație timpurie nr. 175 din str. Grenoble, 153/1. Pentru siguranța copiilor întru evitarea pericolului iminent de electrocutare, la solicitarea administrației Preturii sectorului Centru, Î.M.R.E.I. ”Lumteh” efectuează lucrări de montare a punctului de alimentare cu…