Continuarea lucrărilor de salubrizării a străzii Grenoble

La data de 11.03.2019, specialiștii secției locativ – comunale din cadrul Preturii sectorului Centru în colaborare cu Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și Î.M. Regia ”Exdrupo” au organizat lucrări de salubrizare în perimetrul străzii Grenoble, fiind greblate spațiile verzi adiacente, precum și evacuat nisipul acumulat sub bordură.