Lucrări de salubrizare în sectorul Centru

Întru continuarea lucrărilor de amenajare și menținere a ordinii sanitare a teritoriului sectorului Centru, pe parcursul perioadei 23.04.2018-27.04.2018, de către Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ și serviciile deconcentrate în teritoriu au fost organizate lucrările de evacuare a crengilor de pe teritoriile publice din str. Miorița, Pavel Boțul, V. Alecsandri, șos. Hâncești, 55/3. Totodată,…

Demontarea și evacuarea gheretelor din sectorul Centru

În conformitate cu prevederile “Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău” aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr 10/10 din 04.12.2012 se continuă identificarea construcțiilor și demontarea gheretelor. Astfel, în sectorul Centru, de către colaboratorii secției social-economice  de comun cu IM pentru Prestări…