Acţiunile de combatere a comerțului stradal neautorizat continua (str. Ismail – Mitropolit Varlaam)

Având în vedere impactul negativ al comerţului stradal asupra aspectului exterior al Chişinăului, colaboratorii secţiei social economice din cadrul Preturii sectorului Centru desfășoară razii în teritoriu, şi anume în perimetrul IM „Piaţa Centrală” (str. Ismail – Mitropolit Varlaam), semnalând încălcări la compartimentul comerţ stradal prin întocmirea proceselor-verbale de constatare, care, ulterior, sunt înaintate organelor abilitate,…