Demontarea anexei din metal instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică din str. Drumul Viilor 29

Ținând cont de faptul că administrația Î.C.S. ,,Vistarcom” S.R.L./ Rețeaua de comerț Green Hills Market, cu sediul pe bd. Negruzzi 2/4 nu a executat benevol prevederile Prescripțiilor Preturii sectorului Centru  nr. 139/03-28 din 25.09.17 și nr.151/03-28 din 23.11.17, cu privre la demontarea și evacuarea anexei din metal instalate neautorizat la magazinul din str. Drumul Viilor…

Desfăşurarea consultărilor publice, repetat, asupra proiectului „ Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100212177 din str. Gheorghe Asachi”

Având în vedere că nu au fost prezenţi cetăţeni sau părţi interesate la consultările publice organizate la data de 8 februarie 2018, ora 11.00, privind prezentarea proiectului „ Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral  0100212177 din str. Gheorghe Asachi”, Pretura sectorului Centru anunţă desfășurarea consultărilor publice, asupra proiectului  „ Planul Urbanistic Zonal…