Pretura sectorului Centru desfăşoară acţiuni de demolare a construcţiilor neautorizate

Având în vedere neexecutarea prescripţiei nr. 148/03-28 din 17.11.2017,  precum şi înregistrarea plângerilor din partea cetăţenilor municipiului cu privire la ilegalitatea construcţiilor în centrul capitalei, Pretorul sectorului Centru a emis dispoziția nr. 100-d din 06.12.17 „Cu privire la demontarea cu readucere la starea inițială a șurei nr. 05, extinse în dimensiuni str. Vl. Pârcălab, 27”.…