În sectorul Centru se desfăşoară campania de combatere a comerțului stradal neautorizat

In vederea anihilării comerţului stradal ilicit, în sectorul Centru al capitalei a demarat o nouă campanie de contracarare a activităților de comerț neautorizat pe străzile centrale ale Chișinăului. In acest scop, au fost create grupuri mixte de activitate în teritoriu. Grupurile respective au efectuat un complex de activități pentru prevenirea și contracararea comercializării ilicite, prin…