Consultări publice privind „Planul urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor din str. N. Testemiţanu, nr. 18” ; „Planul urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor din str. N. Testemiţanu, nr. 19”.

Prin dispoziţia Primarului General al municipiului Chişinău, în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 68/1-2 din 22.03.2007 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic general al oraşului Chişinău”, Hotărârii de Guvern nr. 951 din 14.10.1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism”, a…